مشاوره به افراد  |  مشاوره به سازمان‌ها  چرا مشاور سرمایه‌گذاری دانایان

خردمند کسی است که صرفا به اتکای حرف دیگری سرمایه‌گذاری نکند، مگر اینکه حرفه‌ی آن دیگری مشاوره در حیطه سرمایه‌گذاری باشد.

شما تنها نیستید، مشاورین دانایان همراهتان هستند.

فرآیند مشاوره، در شرکت مشاور سرمایه‌گذاری دانایان

گام پنجم
در انتها مشاوران دانایان، با در نظر گرفتن ابعاد سرمایه و شخصیت شما، پیشنهاد‌های سرمایه‌گذاری خصوصی شده برای خودتان را پیشنهاد خواهند‌ کرد.
گام چهارم
قراردادی بین شما و شرکت مشاور سرمایه‌گذاری دانایان منعقد می‌گردد.
گام سوم
مشاوران ما میزان ریسک‌پذیری شما را می‌سنجند.
گام دوم
در مرحله بعد، میزان سرمایه و دوره سرمایه‌گذاری تعیین می‌شود.
گام اول
برای مشاوره با دانایان، در ابتدا هدف از سرمایه‌گذاری تعیین خواهد شد.
Previous slide
Next slide

سرمایه کمتر از

یک میلیارد تومان
  • حداقل میزان سرمایه برای استفاده از خدمات مشاوره در گروه مالی دانایان یک میلیارد تومان است.
  • به شما پیشنهاد می‌شود از بسته‌های طراحی شده هدف محور، خودتان برای سرمایه‌گذاری اقدام کنید.

اهداف تعیین کننده‌ی آینده هستند.

پس‌انداز کردن در شرایط تورمی حداقل کاری است که باید کرد. میزان درآمد شما نیست که شما را برخوردار و متمول می­‌کند، بلکه نحوه سرمایه‌گذاری شماست که تفاوت ایجاد می­‌کند.
شرکت مشاور سرمایه‌گذاری دانایان، بسته‌ی سرمایه‌گذاری را معرفی می‌کند که سه ویژگی مهم را داراست:

۱٫ حداقل سود سرمایه‌گذاری را تضمین می کند.
۲٫ حداقل، به اندازه تورم سالانه تقسیم سود دارد.
۳٫ شما در سود حاصل از سرمایه‌گذاری نیز شریک هستید.

برای آشنایی با "اندوخته دانایان" دانایان کلیک کنید.

ما تلاش می‌کنیم تا زندگی امنی برای خود بسازیم. اما این حقیقت کتمان نا‌پذیر است که؛ گاه، ما سال‌های بعد به این امنیت نیازمندیم. آرامش خاطر اقتصادی با دریافت مستمری امکانپذیر است، اگر از اکنون به فکر آینده خود باشیم.
شرکت مشاور سرمایه‌گذاری دانایان، بسته مستمری با ویژگی‌های زیر ارائه می‌دهد:

۱٫ انعطاف‌پذیری در سرمایه‌گذاری - یکجا، سالیانه و یا ماهانه
۲٫حداقل سود تضمینی سرمایه‌گذاری به همراه سود مشارکت
۳٫پرداخت تضمینی مستمری و استفاده از مزایای کامل سرمایه‌گذاری

برای آشنایی با محصول مستمری دانایان کلیک کنید.

ثروت در هر خانواده به نسل بعدی آن تعلق دارد. اما مفهوم سرمایه‌گذاری است که از ارزش این ثروت محافظت خواهد‌کرد. به منظور تامین اقتصادی نسل بعدی در خانواده، الان سرمایه‌گذاری کنید.
شرکت مشاور سرمایه‌گذاری دانایان، بسته‌ی سرمایه‌گذاری را معرفی می‌کند که سه ویژگی مهم را داراست:

۱٫ حداقل سود سرمایه‌گذاری را تضمین می کند.
۲٫ حداقل، به اندازه تورم سالانه تقسیم سود دارد.
۳٫ شما در سود حاصل از سرمایه‌گذاری نیز شریک هستید.

برای آشنایی با "قلک ضد تورمی" دانایان کلیک کنید.

نیاز به نقدینگی یکی از محدودیت‌های سرمایه‌گذاری بلند مدت است. این در صورتی ست که می‌دانیم سرمایه‌گذاری در بلند مدت و سود مرکب است که سرمایه‌گذاری را جذاب می‌کند.
شرکت مشاور سرمایه‌گذاری دانایان، بسته‌ی سرمایه‌گذاری را معرفی می‌کند که سه ویژگی مهم را داراست:

۱٫ حداقل سود سرمایه‌گذاری را تضمین می‌کند.
۲٫ شما توانایی برداشت ۴۰ درصد از سبد سرمایه‌گذاری را خواهید داشت.
۳٫ شما در سود حاصل از سرمایه‌گذاری نیز شریک هستید.

برای آشنایی با "سبد سرمایه‌ی نقد" دانایان کلیک کنید.