محصولات شرکت‌ ها  چرا مشاور سرمایه‌گذاری دانایان

اعضای هیئت مدیره

محمد‌رضا مدیری

رئیس هیات‌مدیره

فوق لیسانس MBA دانشگاه شریف
بیش از ۱۷ سال سابقه کاری مدیریتی
در شرکت‌های تولیدی و مالی
مدیرعامل صنایع شیمیایی و کود زنجان
و عضو هیئت‌مدیره گروه مالی دانایان

بابک جهان آرا

نائب رئیس هیات‌مدیره

دکتری حقوق از دانشگاه تهران
بیش از ۱۷ سال سابقه‌ کاری مدیریتی‌
در نهاد‌های پولی و مالی
مدیرعامل گروه مالی دانایان
و عضو هیئت‌مدیره کارگزاری دانایان

نیلوفر طهماسبی نژاد

عضو هیات‌مدیره، مدیرعامل و مشاور

فوق لیسانس مهندسی مالی و DBA بازار سرمایه اسلامی بیش از ۱۲ سال سابقه کار در مدیریت دارایی و تجزیه و تحلیل بازار مالی

سایر همکاران

سید علی میرقاسمی

مدیر مالی

دکتری حسابداری دانشگاه تهران
بیش از ۶ سال سابقه کاری در حسابداری و حسابرسی

حسن فتحی

مدیر تحلیل

فوق لیسانس MBA دانشگاه شریف
بیش از ۱۰ سال سابقه تحلیل انواع بازارهای مالی

فائزه شاهوردی

تحلیگر

فوق لیسانس اقتصاد و MBA مدیریت مالی
از دانشگاه الزهرا
با بیش از ۵ سال سابقه کاری در تحلیل شرکت‌ها

مهدی علی اکبری

کارشناس

فوق لیسانس مدیریت دانشگاه تهران
با بیش از ۵ سال سابقه کاری در تحلیل شرکت ها

الناز مهدوی عرب

بایگان

کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی
با بیش از هفت سال سابقه کاری مرتبط

مهناز گودرزی

کارشناس حسابداری

لیسانس حسابداری
بیش از ۴ سال سابقه کاری در حسابداری

سهامداران

گروه مالی دانایان با بیش از ۹۹ درصد سهام شرکت مالک اصلی مشاور سرمایه‌گذاری دانایان است.
شرکت سرمایه‌گذاری دانایان و کارگزاری دانایان نیز جمعا با ۱۵۰ هزار سهم از سهام‌داران می‌باشند.‌